KAIVEN 2020 Year updated its targets!

Türkiye’nin kısmen durağan geçirdiği 2019 yılına rağmen 2020 yılında ekonomik canlılık ve katma değerli üretim teknolojilerinin sunacağı fırsatlara odaklanan KAIVEN Türkiye ve yurtdışında start-up yatırımları yapmak üzere bu yılki yeni yatırımlar bütçesini %15 arttırdı .