Kurumsal

KAIVEN, Enerji, Tekstil, İnşaat, Madencilik ve Tarım alanlarında yatırım yapan uluslarası bir sermaye topluluğudur.  KAIVEN Enerji ve Yatırım A.Ş., topluluğa bağlı bulunan bütün şirketleri temsil eden ana şirkettir. KAIVEN topluluğu bunları stratejik bir portföy olarak görmekte ve bu anlayışa uygun bir şekilde yönetmektedir.   KAIVEN Topluluğu'nun  icrai faaliyetleri, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak İcra Kurulu Tarafından Yönetilir. İş geliştirme projelerini sadece finansal değil stratejik yatırım olarak da değerlendirmekte, değer yaratma, reel büyüme potansiyeli olan ve mevcut yetkinliklerin değerlendirilebileceği projeleri önceliklendirmektedir.  26 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Kuzey Amerika’da pazarlamaktadır. Topluluk, sahip olduğu saygınlık, marka imajı, güçlü ortaklıkları, Global piyasalar hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyüyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.  

Değerlerimiz

KAIVEN A.Ş. ;

Finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin belirlenmiş kurumsal yönetim prensipleri dahilinde koordine edilmesi ve desteklemesinden,
Topluluk üst ve orta kademe yöneticilerinin kariyer gelişiminden,
Topluluk stratejilerinin belirlenmesinden,
Toplulukta performans kültürünün yaygınlaştırılmasından,
Topluluk içinde yaratılacak sinerjiyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur.

Vizyon
Güvenle, Gururla, Yıllarca. Dünyada öncü girişim topluluğu olmak.

Misyon
Efektif sermaye yönetim süreci ile farklı alanlarda global operasyonlar yöneterek yatırımcılarına en yüksek seviyede kar ettirmek için toplanan risk sermayesini sağlam yatırımlara dönüştürmek.